New York

Guia Bàsica de Posicionament SEO

Millorar els resultats de difusió també te a veure amb la riquesa i qualitat en l’edició de la teva publicació.

Posem per cas que organitzes una fira  d’artesania a Girona. Al fer una cerca de Fires d’Artesania a Girona a Google. vols que la teva figuri entre els primers resultats. Això te a veure amb el contingut de la teva publicació

SEO són les sigles de Search Engine Optimisation, o posicionament a cercadors en català. El SEO és la pràctica d’optimitzar el contingut d’una publicació perquè sigui detectada i classificada a les consultes realitzades als cercadors, també coneguts com a motors de cerca, com Google. L’objectiu del SEO és augmentar la visibilitat de la teva publicació i ajudar-te a que la teva proposta d’activitat o esdeveniment sigui coneguda pel públic. Així doncs, cal una Guia Bàsica de Posicionament SEO?

El SEO és el contrari de la publicitat a cercadors (SEA). Quan utilitzeu la publicitat en cercadors, entreu en una licitació per mostrar el vostre contingut, en forma d’anunci, a la part superior d’una cerca relacionada amb les vostres paraules clau, i pagueu quan l’usuari fa clic al vostre anunci. D’altra banda, quan portes a terme el posicionament SEO, l’objectiu és aparèixer als primers llocs dels resultats dels motors de cerca de forma orgànica, i no pagaràs per cap clic que facin els usuaris a l’enllaç a la teva publicació.

Guia Bàsica de Posicionament SEO: Sistema de semàfor de Yoast Seo

Guia Bàsica de Posicionament SEO. Claus a tenir en compte en editar la vostra publicació

Una forma bàsica i de gran ajuda per optimitzar resultats, ens l’ofereix el requadre inferior de Yoast Seo i el seu sistema de semàfor, que ens orienta sobre l’evolució de la publicació que estem editant

Guia Bàsica de Posicionament SEO

 

 

Guia Bàsica de Posicionament SEO: Finestra o Pestanya SEO

Ens fixarem en un primer moment en la pestanya que apareix en vermell, SEO, amb l’objectiu que acabi sent verda. Aquest apartat es regeix or multitud de paràmetres que haurem d’anar ajustant fins aconseguir uns resultats òptims.

El Títol: Frase clau

Sembla obvi el paper a jugar del títol, però és més important i determinant del que pot semblar a simple vista, l’heu d’introduir al primer requadre en blanc a dalt de la pàgina.

Guia Bàsica de Posicionament SEO

 

 

 

No pot ser massa llarg.

Guia Bàsica de Posicionament SEO

 

 

 

 

Aquest gràfic el trobaràs a l’esquerra de la part inferior de la pàgina per editar la teva publicació (Al requadre de Yoast Seo). Si la franja és de color verd vol dir que la llargària és correcta, si es vermella indica que és massa llarg.

El títol és l’únic titular que pot tenir gran format. en mode H1 o Capçalera 1. La varietat de modes la podeu seleccionar al desplegable situat a la cantonada superior esquerra de la barra d’eines situada a sobre de l’espai on editeu el contingut de la vostra publicació. En aquest cas marca capçalera 3. On disposeu també de diferents estris per executar l’edició de la publicació.

Guia Bàsica de Posicionament SEO

 

 

 

 

 

A més ha de reflectir, també, de forma immediata i clara l’objectiu o intenció de la publicació i ha de contenir una paraula o frase clau, des de l’inici del títol. Tingueu present també de fer-ho en un màxim de sis paraules, sense comes. Aquesta limitació no te per que ser per la totalitat del títol, però si per reflectir la idea o frase clau. Així com no repetir literalment la mateixa frase clau a cap altra publicació a S’Agenda.

Un cop decidit el títol, copiar la paraula o frase clau, que serà sempre a l’inici del títol, i enganxar al requadre Yoast Seo de la part inferior a l’apartat: Frase clau objectiu

Guia Bàsica de Posicionament SEO

 

Aquesta frase del títol que heu copiat al requadre, s’ha de repetir literalment algunes vegades al llarg de la publicació. Al principi de la publicació, en el primer paràgraf, en algunes dels subtítols més alts: Capçaleres 2 i 3. Així com al llarg de la publicació en proporció a la llargada del text (acceptable amb 200 paraules i aconsellable amb un mínim de 300). Tot això (com moltes altres dades d’interès) us ve indicat al requadre  de Yoast Seo

 

Frase clau al slug:

Frase clau al slug la trobareu a sota el Títol principal de la publicació, com a Enllaç permanent. Si durant l’edició heu canviat el títol algun cop es possible que el títol definitiu no coincideixi amb l’enllaç. Així per corregir-ho només cal clicar al botó editar situat al final d’aquest, substituir el contingut pel títol definitiu al requadre emergent i clicar D’acord al botó. Automàticament l’slug prendrà la forma correcta

Les imatges

Frase Clau

En principi convé que almenys la meitat de les imatges continguin la Frase Clau i les que no, estiguin també etiquetades de forma que al realitzar una cerca d’imatges en un cercador la vostra pugui aparèixer.

Per fer-ho només cal introduir la frase clau  o títol de la imatge. Així ho podreu fer al requadre que trobarem a la barra lateral dreta marcat com a Text Alt al introduir una imatge a la publicació.

 

Si no ho em fet en aquest moment ho podem fer també clicant sobre la imatge. Accioneu el llapis dibuixat per editar la imatge que hi apareix.

Imatge Destacada

El cartell de la vostra activitat o esdeveniment hauria de figurar con imatge destacada a la vostra publicació i figurar a la portada de S’Agenda, per garantir que aquesta sigui la que es mostri i no d’altres que mostreu a la vostra publicació és important que sigui la primera en introduir-se . Ho podeu fer des del requadre que trobareu al final de la barra lateral dreta.

 

 

 

 

 

Altres imatges

Si voleu introduir alguna imatge per il·lustrar algun paràgraf del vostre contingut, només cal situar el cursor allà on cal situar la imatge i clicar el Botó Afegeix un mèdia situat a sobre la barra d’eines

 

 

 

Si el que voleu és introduir un grup d’imatges ho podeu fer des de la barra lateral dreta, al requadre Galeria d’imatges. Aquest grup d’imatges es situarà per defecte al principi o al final de la publicació.

 

 

 

 

 

 

 

La frase clau a la descripció meta:

La meta descripció la trobareu dins el requadre Yoast Seo situat a la part inferior, esta en blanc per defecte. La seva funció és facilitar una petita descripció del contingut als motors de cerca perquè puguin mostrar la vostra publicació. Així és igualment important que la frase clau figuri dins aquesta petita descripció, que òptimament haurà de tenir una extensió entre 120 o 156 caràcters.

 

Longitud del text:

L’extensió del text és aconsellable que sigui com a mínim de 200 paraules però el desitjable és que sigui superior a les 300 paraules.

 

Guia Bàsica de Posicionament SEO: Finestra o Pestanya Llegibilitat

La finalitat d’aquest apartat és mirar d’aconseguir la la lectura del text sigui fàcil, lleugera i amena.

Paraules de transició:

Una paraula de transició o enllaç és una paraula o frase que funciona com un pont entre seccions d’un text o discurs. És a dir, les transicions brinden una millor cohesió i ajuden a fer que l’altra persona entengui més fàcilment el que estàs dient. També és convenient situar la seva presencia al voltant del 20 % o més.

Aquí podeu un llistat de 100 Paraules de Transició així com fer-les servir que us pot facilitar la seva comprensió com també la feina.

Distribució de subtítols:

També és important en textos llargs. dividir-ho convenientment mitjançant subtítols i evitar que aquests continguin més de 300 paraules.

Mida dels paràgrafs:

Procureu també que els paràgrafs no estiguin formats per més de 150 paraules.

Longitud de la sentència:

Així també hauríeu d’evitar la frases excessivament llargues de no més de 25 paraules.

 

Hi han molts aspectes més a tindre en compte per crear continguts amb alt contingut SEO. Però aquest principis bàsics us poden ajudar com a punt de partida. I és que això no és més que una Guia Bàsica de Posicionament SEO