Premis Literaris : Ciutat de Gandia 2022

7 de març de 2022

6 de maig de 2022

0:00 To 23:59

Carrer Rei Jaume I, 10, 46701 Gandia, Espanya

http://imabgandia.es/

0

96 295 95 55

Event Description

Claim Ownership

Convocatòria dels Premis Literaris 2022

LX PREMIS AUSIAS MARCH DE POESIA –Bases del Premi

 • 1. Les obres que opten al premi han de ser inèdites i escrites en valencià/català. El tema serà lliure. Els
  treballs hauran de tindre una extensió mínima de 250 versos i no hauran estat premiats en certàmens
  anteriors.
 • 2. Sols es podrà presentar un original per autor/a.
 • 3. Els originals es podran presentar segons aquestes dues modalitats:
  a) Presentació electrònica + paper:
  Aquesta sol·licitud es realitzarà mitjançant el tràmit electrònic G00129-Premi AUSIÀS MARCH de Poesia
  (fins al 6 de maig, a les 23:59 h), publicat en la seu electrònica de l’Ajuntament de Gandia, en aquest
  enllaç: https://gandia.sedelectronica.es/catalog/t/bdffadfd-999b-4b05-b2ef-c75db3117db1
  En aquest tràmit, s’incorporarà un arxiu de l’obra en format pdf (màxim 40 Mb) i caldrà presentar,
  també, una única còpia en paper, mecanografiada en DIN A4, preferentment a doble cara, indicant, en
  la portada, la referència d’entrada assignada a la sol·licitud presentada electrònicament.
  b) Presentació presencial o per correu postal:
  Originals mecanografiats en DIN A4, preferentment a doble cara. S’hauran de presentar per quintuplicat.
 • 4. En qualsevol cas, independentment de la modalitat de presentació triada, les obres s’han de presentar
  sota pseudònim, adjuntant la plica corresponent (amb les dades personals en sobre tancat i el
  pseudònim a l’exterior).
 • 5. Els originals en paper s’hauran de trametre, per correu certificat, a l’Institut Municipal d’Arxius i
  Biblioteques (IMAB). Plaça Rei En Jaume, núm. 9, 46701 GANDIA, fent constar, a l’exterior: LX PREMI DE
  POESIA AUSIAS MARCH.
 • 6. El termini de presentació d’originals finalitzarà el 6 de maig de 2022, a les 23:59 hores.
 • 7. El guardó té una dotació econòmica de 8.000 euros, que inclou els drets d’autor de la primera edició.
 • 8. El guardó comporta la participació en l’acte de presentació del llibre quan s’edite, en el Club de lectura
  de Biblioteques Gandia relatiu a l’obra guanyadora, o en altres actes que puguen acordar-se amb els
  centres docents de la ciutat, si s’escau.
 • 9. El premi s’atorgarà a una única obra, o podrà no ser adjudicat, però el seu import o dotació no serà
  fraccionat en cap cas.
 • 10. El jurat estarà format per: Jaume Pont, Maria Josep Escrivà, Rubén Luzón, Simona Škrabec i Jordi
  Cornudella, que el presidirà. El secretari serà Àlvar Garcia. Aquest jurat es reunirà, per a deliberar i
  emetre veredicte, durant la segona quinzena del mes de juliol de 2022.
 • 11. El premi s’atorgarà al mes novembre, en el transcurs d’un acte públic i solemne que se celebrarà a la
  ciutat de Gandia, en el context de la Setmana Literària, en homenatge al Tirant lo Blanc, el 20 de
  novembre de 2022.
 • 12. Edicions 62 publicarà l’obra premiada, d’acord amb el jurat i l’IMAB.
 • 13. Finalitzat l’acte de lliurament, es procedirà a la destrucció dels originals de les obres no premiades.
 • 14. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases, i dels drets i les
  obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat, segons el
  seu lliure criteri

XLIV PREMIS JOANOT MARTORELL DE NARRATIVA Bases del Premi

  • 1. Les obres que opten al premi han de ser inèdites i escrites en valencià/català. El tema serà lliure. Els
   treballs hauran de tindre una extensió mínima de 100 pàgines (50 fulls a dues cares) i no hauran estat
   premiats en certàmens anteriors.
  • 2. Sols es podrà presentar un original per autor/a.
  • 3. Els originals es podran presentar segons aquestes dues modalitats:
   a) Presentació electrònica + paper:
   Aquesta sol·licitud es realitzarà mitjançant el tràmit electrònic G00189-Premi JOANOT MARTORELL de
   Narrativa (fins al 6 de maig, a les 23:59 h), publicat en la seu electrònica de l’Ajuntament de Gandia, en
   aquest enllaç: https://gandia.sedelectronica.es/catalog/t/13866135-fc92-451c-b871-d89dac694897
   En aquest tràmit, s’incorporarà un arxiu de l’obra en format pdf (màxim 40 Mb) i caldrà presentar,
   també, una única còpia en paper, mecanografiada en DIN A4, preferentment a doble cara, indicant, en
   la portada, la referència d’entrada assignada a la sol·licitud presentada electrònicament.
   b) Presentació presencial o correu postal:
   Originals mecanografiats en DIN A4, preferentment a doble cara. S’hauran de presentar per quintuplicat.
  • 4. En qualsevol cas, independentment de la modalitat de presentació triada, les obres s’han de presentar
   sota pseudònim, adjuntant la plica corresponent (amb les dades personals en sobre tancat i el
   pseudònim a l’exterior).
  • 5. Els originals en paper s’hauran de trametre, per correu certificat, a l’Institut Municipal d’Arxius i
   Biblioteques (IMAB). Plaça Rei En Jaume, núm. 9, 46701 GANDIA, fent constar, a l’exterior: XLIV PREMI
   DE NARRATIVA JOANOT MARTORELL.
  • 6. El termini de presentació d’originals finalitzarà el 6 de maig de 2022, a les 23:59 hores.
  • 7. El guardó té una dotació econòmica de 20.000 euros, dels quals 18.000 corresponen a la dotació
   aportada per l’IMAB de l’Ajuntament de Gandia i els altres 2.000, al pagament avançat, per part
   d’Edicions 62, dels drets d’autor de la primera edició.
  • 8. El guardó comporta la participació en l’acte de presentació del llibre quan s’edite, en el Club de lectura
   de Biblioteques Gandia relatiu a l’obra guanyadora, o en altres actes que puguen acordar-se amb els
   centres docents de la ciutat, si s’escau.
  • 9. El premi s’atorgarà a una única obra, o podrà no ser adjudicat, però el seu import o dotació no serà
   fraccionat en cap cas.
  • 10. El jurat estarà format per: Xavier Aliaga, Víctor Labrado, Valèria Gaillard, Martí Domínguez i Pilar
   Beltran, que el presidirà. El secretari serà Àlvar Garcia. Aquest jurat es reunirà, per a deliberar i emetre
   veredicte, durant la segona quinzena del mes de juliol de 2022.
  • 11. El premi s’atorgarà al mes novembre, en el transcurs d’un acte públic i solemne que se celebrarà a la
   ciutat de Gandia, en el context de la Setmana Literària, en homenatge al Tirant lo Blanc, el 20 de
   novembre de 2022.
  • 12. Edicions 62 publicarà l’obra premiada, d’acord amb el jurat i l’IMAB.
  • 13. Finalitzat l’acte de lliurament, es procedirà a la destrucció dels originals de les obres no premiades.
  • 14. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases, i dels drets i les
   obligacions que se’n de

Organizers

Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques de Gandia

Pl. Rei Jaume I, 10 - 46701 Gandia

96 295 95 55

http://imabgandia.es/

How to Register?

LX PREMI AUSIAS MARCH DE POESIA –Bases del Premi

XLIV PREMI JOANOT MARTORELL DE NARRATIVA Bases del Premi

Add a Review

Your Rating for this listing:

Related Event

Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10, 07012 Palma, Espanya

17 de March de 2022 To 19 de June de 2022

1:00 To 20:00

«Mentre arriba la tempesta» és un projecte creat per mounir fatmi que reflexiona, des del convuls context actual, sobre l’elaboració de tots els relats que fa temps que ens sotmeten, unes narracions que, des d’una violència física i intel·lectual, han marcat el nostre passat i condicionen el nostre futur. A… Llegeix més…