RESIDÈNCIA FIRA DE CIRC AL CARRER : CONVOCATÒRIA

20/12/2022

22/01/2023

0:00 To 23:59

Carrer Pompeu Fabra, 5, 17100 La Bisbal d'Empordà, Espanya

https://www.firadecirc.org/ca/

Event Description

BASES RESIDENCIA FIRA DE CIRC 2023. OBERT PERÍODE CANDIDATURES

La convocatòria de residència FIRA DE CIRC AL CARRER 2023 s’adreça a artistes i companyies. I que es trobin en una fase avançada de creació d’un espectacle de circ de carrer.

Des d’avui fins el 22 de gener de 2023 els artistes o les companyies interessades en fer residència de circ a La Bisbal d’Empordà podeu presentar sol·licitud

El projecte de RESIDÈNCIA FIRA DE CIRC AL CARRER 2023, pretén, apart d’oferir un espai de creació, establir sinèrgies entre els artistes de circ i la població de La Bisbal d’Empordà. Per tal de fomentar el desenvolupament de noves audiències i nexes amb la comunitat.

1.- OBJETIU DE LA RESIDÈNCIA FIRA DE CIRC AL CARRER 2023:

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport a un projecte de Circ de carrer en fase avançada de creació, de col·lectius o artistes vinculats a les arts circenses, a través d’una residència que es desenvoluparà entre finals febrer i primera setmana de maig de 2023.

La convocatòria pretén:

a) Donar suport a les companyies i artistes de circ en procés de creació
b) Promoure connexions entre creadors circenses i col·lectius ciutadà.

Per assolir el seu objecte aquesta convocatòria s’estructura en una única modalitat definida de la manera següent:

2.- DURADA

La residencia tindrà una durada entre una i tres setmanes i el període on es podrien escollir les dates aniria del 20 de febrer i el 4 de maig de 2023.

3.- DOTACIÓ PER A LA RESIDÈNCIA

Per al desenvolupament de la seva residència artística, els beneficiaris obtindran:

a) Un espai de treball al Teatre El Mundial o un espai exterior a concretar, segons les necessitats del projecte seleccionat

En cas que sigui al Teatre el Mundial: La sala té unes dimensions de 12 x 10 m útils i una alçada de 7,5 m. El terra és de tarima. Amb diversos punts d’ancoratge adequats per a diferents elements (amb les limitacions d’alçada de l’espai) que caldrà estudiar prèviament.

La sala es podrà utilitzar en un horari pactat amb el teatre El Mundial, permetent que les activitats de residència i del Teatre siguin compatibles.

b) Aportació de 1.500€ de Fira de Circ (quantitat en què s’hi aplicaran les retencions i els impostos corresponents) com a assignació de la residència que inclou l’allotjament i despeses de manutenció per a la realització del projecte; així com les despeses pel desenvolupament d’aquest (materials, implementació, transport, equipament i/o qualsevol altre) tal com es descriu a la documentació sol·licitada al paràgraf 6 d’aquest document. Fins arribar a l’import assignat.

L’assignació de residència s’abonarà una vegada iniciada la residència, prèvia signatura d’un document o contracte d’acceptació de la residència.
Tots aquells mitjans tècnics o materials que necessiti el resident i que la Fira de Circ no pugui aportar en espècies com a suport i que no estiguin inclosos al pressupost de l’apartat 6c, hauran de ser coberts pel resident.

c) Mostra oberta en l’edició de Fira Circ 2023, de la peça en el moment en què es trobi de creació. El catxet de la mostra o espectacle serà pactat amb la Fira de Circ i es presentarà en el programa especificant el moment que es troba de la creació.

4.- CANDIDATURES/PARTICIPANTS:

Els sol·licitants han de proposar el calendari desitjat per a la residència. El període mínim de la residència serà de 5 dies i el període màxim serà de tres setmanes.
Aquesta convocatòria consta duna única modalitat en la qual podran participar totes aquelles persones físiques o jurídiques.

5.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

El fet de presentar-se a aquesta convocatòria implica reconèixer l’acceptació de les bases (veure apartat 12) i concretament dels compromisos següents:

a) En cas que el projecte presentat en una sol·licitud ja adjudicada hagi de ser modificat, el/la candidat/a haurà de notificar-ho almenys amb quinze dies d’antelació sobre la data prevista per al seu inici

b) Durant la residència, el/la resident haurà de participar en les activitats de visibilització de la present convocatòria. Per exemple xerrada institut / escola

c) Es realitzarà almenys una d’intervenció amb nens i nenes de La Bisbal i entorn per exposar el procés de creació de la peça. Per exemple classe conjunta amb Escola de Circ de La Bisbal i/o alumnes institut o bé mostra assaig obert “work in progress”

d) És important el compliment de les següents d’obligacions que s’enumeren a continuació.

El seu incompliment farà plantejar la resolució desfavorable de l’atorgament de la residència amb els efectes establerts al paràgraf anterior. Aquestes obligacions són:

• La presència continuada a l’espai de treball posat a disposició del resident durant les dates de treball establertes (excepte que la residència impliqui absències pactades, viatges o altres circumstàncies acordades amb la Fira de Circ)
• Complir les normes d’ús dels espais posats a disposició del resident;
• Conviure amb l’activitat habitual del Teatre Mundial que es concentra el cap de setmana;
• Conviure amb l’activitat habitual de l’Escola de Circ que es dimecres a partir de les 17:00h;
• Realitzar les activitats de visibilitat contingudes al projecte presentat.

e) El fet de mantenir comportaments racistes, homòfobs, trànsfobs i/o masclistes; i en general qualsevol altra conducta que pugui vulnerar la dignitat humana seran motius de cancel·lació immediata de la residència.

f) El/la resident es compromet a nomenar el projecte Fira de Circ en els crèdits de l’obra sempre que aquesta sigui comunicada i/o exhibida.

6.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR I TERMINI DE SOL·LICITUD

Per presentar sol·licitud caldrà presentar la documentació següent:

a) Presentació del projecte que desenvoluparà durant la residència.
b) Currículum o breu descripció de la companyia
c) Orientació de la destinació que donarà el resident de la dotació econòmica proposada en aquesta residència.
d) Calendari de treball estimat.
e) Carta d’interès

En cas que el projecte presentat sigui per un col·lectiu, s’assignarà un(a) únic/a representant com a interlocutor/a.
Les propostes cal enviar-les únicament com a document digital, en format pdf a l’adreça de correu electrònic: correu@firadecirc.org.
Si us plau, a l’Assumpte del correu escriviu: CONVOCATÒRIA RESIDÈNCIA FIRA DE CIRC 2023
Totes les propostes que arribin correctament rebran un justificant de recepció.
Tota la documentació haurà d’enviar-se abans de les 24 hores (hora local) del 22 de gener de 2023, data límit de recepció.

En cas de superar el procés de selecció, se sol·licitarà: DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN EL CAS DE RESULTAR SELECCIONATS:

• • Còpia del DNI o passaport en vigor del/la signant.
• • Formulari d’acceptació de l’atorgament de la residència que s’enviarà al resident designat.
• • Contracte d’una pòlissa d’assegurança personal d’accidents que cobreixi tot el període de residencia

7.- CRITERIS DE VALORACIÓ I COMISSIÓ DE VALORACIÓ.

I. Criteris de valoració.

Els projectes presentats seran examinats per una Comissió de Valoració dins l’equip de Fira de Circ en base als criteris següents:
a) Qualitat del projecte
b) Viabilitat de poder presentar el projecte al carrer.
c) Vinculació amb alguna disciplina de circ. Es prioritzaran els projectes que utilitzen un llenguatge de circ contemporani.
b) Adequació del projecte als espais i recursos que es posen a disposició
c) Viabilitat del plantejament de residència.
d) Motivacions per sol·licitar la residència: objectius, aspectes a treballar,
e) Proposta d’activitat de visibilització del projecte a realitzar a la Bisbal d’Empordà
La declaració de la convocatòria com a deserta i l’exclusió per motius artístics o tècnics és de la competència exclusiva de la comissió de valoració sense que hi càpiga recurs.

II. La Comissió de valoració.

Fira de Circ constituirà una comissió de valoració formada pels membres de la Fira de circ, per tal de dur a terme la selecció per decisió majoritària dels projectes en residència.
La decisió d’aquesta comissió de valoració, es comunicarà a partir del 18 de febrer de 2023 a través de la pàgina web de Fira de Circ, www.firadecirc.org, i als beneficiaris a l’adreça que hagin facilitat.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els participants, pel sol fet de presentar-se a la convocatòria, accepten aquestes bases.

Organizers

Associació Fira del Circ al Carrer

Carrer Pompeu Fabra, 5, 17100 La Bisbal d'Empordà,

correu@firadecirc.org

https://www.firadecirc.org/ca/

About the Organizers

LA FIRA

La Fira de Circ al Carrer de La Bisbal d’Empordà és un Festival de Circ i teatre de Carrer que omple d’espectadors els carrers de La Bisbal d’Empordà durant el tercer cap de setmana de juliol. La voluntat d’aquest festival és oferir en un cap de setmana una programació diversa i engrescadora que sigui atractiva a tots els públics i edats.

La Fira de Circ és una activitat coorganitzada per l’entitat Fira de Circ i l’ajuntament de La Bisbal d’Empordà. 

Aquestes més de vint edicions que arranquen el 1996 de la mà de l’entitat juvenil Nuik’s, i formen part d’una segona etapa, ja que la Fira de Circ vigent va recollir el testimoni de l’entitat bisbalenca Paufila, que a principis dels anys vuitanta va organitzar les dues primeres edicions de la Fira de Circ. L’entitat Nuik’s va reprendre el projecte amb el compromís de dotar-lo d’una identitat pròpia i de nodrir-se de l’energia necessària perquè la Fira tingués assegurat el seu futur. Aquesta entitat es va anar transformant alhora que desapareixia donant lloc a l’actual entitat organitzadora Fira de Circ al Carrer de La Bisbal d’Empordà.

How to Register?

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR I TERMINI DE SOL·LICITUD

Per presentar sol·licitud caldrà presentar la documentació següent:

a) Presentació del projecte que desenvoluparà durant la residència.
b) Currículum o breu descripció de la companyia
c) Orientació de la destinació que donarà el resident de la dotació econòmica proposada en aquesta residència.
d) Calendari de treball estimat.
e) Carta d’interès

En cas que el projecte presentat sigui per un col·lectiu, s’assignarà un(a) únic/a representant com a interlocutor/a.
Les propostes cal enviar-les únicament com a document digital, en format pdf a l’adreça de correu electrònic: correu@firadecirc.org.
Si us plau, a l’Assumpte del correu escriviu: CONVOCATÒRIA RESIDÈNCIA FIRA DE CIRC 2023
Totes les propostes que arribin correctament rebran un justificant de recepció.
Tota la documentació haurà d’enviar-se abans de les 24 hores (hora local) del 22 de gener de 2023, data límit de recepció.

Contact Information

correu@firadecirc.org

Visited 333 times, 1 Visit today

Deixa un comentari

Related Event

NITS DE FLAMENC

Palma Flamenco, Carrer de Can Sanç, 5, Palma, Espanya

28/06/2023 To 20/09/2023

21:00 To 23:59

Tornen les Nits de Flamenc al Teatre Sans. Des del 28 de juny, cada dimecres a les 21:00 h.  Autèntic Flamenc a Palma. Després de l’èxit de… Llegeix més…

JORDI BERTRAN I TORTELL POLTRONA

Camí de la Serra de Can Vilatort, 10, 08461 Sant Esteve de Palautordera, Barcelona, Espanya

14/04/2023 To 10/06/2023

Dins el marc de la 13a edició del Festival Circ Cric,  del 14 d’abril al 10 de juny, coincidint amb els 30 anys de Pallassos sense Fronteres.…

CONVOCATÒRIA DE TEXTOS

Carrer de los Castillejos, 179, Barcelona, Espanya

10/10/2022 To 11/12/2022

0:00 To 23:59

3ª CONVOCATÒRIA DE TEXTOS I PROJECTES “ON EL TEATRE BATEGA” Podeu enviar les vostres propostes des del 10 d’octubre fins al 11 de desembre a les 23.59…