New York

Plítica de Privacitat

Dades del Responsable del Tractament

Email per a comunicacions en matèria de Protecció de dades: admin@sagenda.cat.

Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en el que no contradigui l’ esmentat Reglament, pel que disposa el marc legislatiu espanyol en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En facilitar-nos les seves dades, Vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord a les finalitats i termes aquí expressats.

S’Agenda podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l‘ Avís LegalPolítica de Cookies i les Condicions Generals que, si s’ escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si l’ esmentat accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Recollida, finalitat i tractament de dades

S’Agenda té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos al seu lloc web.

La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (omplir el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) a l’hora de facilitar-nos les seves dades personals. En aquest sentit, S’Agenda serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn S’Agenda informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la gestió de la relació comercial i la inclusió en la newsletter.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’ emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Les dades que es rebien es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i CognomsTelèfonAdreça PostalEmpresa o Correu electrònic.

Conservarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment fins que el revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

Mesures de Seguretat

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, li informem que s’ han adoptat les mesures d’ índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’ estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

Cessió de dades

S’Agenda informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal.

Drets dels usuaris

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el conciernen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a demanar la rectificació de les dades inexactes o, si s’ escau, demanar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’ exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se oposar-se al tractament de les seves dades. S’Agenda Cultura deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personalsdret a sol·licitar la seva rectificació o supressiódret a sol·licitar la limitació del seu tractamentdret a oposar-se al tractamentdret a la portabilitat de les dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat.

Per exercir els seus drets, cal adreçar-se a S’Agenda, demanant l’aplicació del dret elegit. Opcionalment, pot acudir a l’ Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l’ exercici dels seus drets són el correu electrònic: admin@sagenda.cat. Recordeu acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-lo.

L’ exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’ autoritzat. En tal cas, caldrà aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’ interessat.

Qui som

La nostra adreça web és: http://sagenda.cat.

Comentaris

Quan els visitants deixen comentaris al lloc, recopilem les dades que es mostren al formulari de comentaris, i també l’adreça IP del visitant i la cadena d’agent d’usuari del navegador per ajudar a la detecció de correu brossa.

Es pot proporcionar una cadena anonimitzada creada a partir de la vostra adreça de correu electrònic (també anomenada hash) al servei Gravatar per veure si l’esteu utilitzant. La política de privacitat del servei Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Després de l’aprovació del comentari, la teva foto de perfil és visible per al públic en el context del teu comentari.

Mitjans

Si pengeu imatges al lloc web, heu d’evitar penjar imatges amb dades d’ubicació incrustades (GPS EXIF) incloses. Els visitants del lloc web poden descarregar i extreure qualsevol dada d’ubicació de les imatges del lloc web.

Galetes

Si deixa un comentari en el nostre lloc, pot optar per guardar el seu nom, adreça de correu electrònic i lloc web en cookies. Aquests són per a la teva comoditat perquè no hagis de tornar a emplenar les teves dades quan deixis un altre comentari. Aquestes cookies tindran una durada d’un any.

Si visiteu la nostra pàgina d’inici de sessió, establirem una galeta temporal per determinar si el vostre navegador accepta galetes. Aquesta cookie no conté dades personals i es descarta quan tanqueu el navegador.

Quan inicieu la sessió, també configurarem diverses galetes per desar la vostra informació d’inici de sessió i les opcions de visualització de la pantalla. Les galetes d’inici de sessió duren dos dies i les galetes d’opcions de pantalla duren un any. Si seleccioneu “Recorda’m”, el vostre inici de sessió persistirà durant dues setmanes. Si tanqueu la sessió del vostre compte, s’eliminaran les galetes d’inici de sessió.

Si editeu o publiqueu un article, es desarà una galeta addicional al navegador. Aquesta cookie no inclou dades personals i simplement indica l’identificador de publicació de l’article que acabeu d’editar. Caduca al cap d’1 dia.

Contingut incrustat d’altres llocs web

Els articles d’aquest lloc poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d’altres llocs web es comporta exactament de la mateixa manera que si el visitant hagués visitat l’altre lloc web.

Aquests llocs web poden recopilar dades sobre vostè, utilitzar cookies, incrustar un seguiment addicional de tercers i supervisar la seva interacció amb aquest contingut incrustat, inclòs el seguiment de la seva interacció amb el contingut incrustat si té un compte i està connectat en aquest lloc web.

Amb qui compartim les teves dades

Si sol·liciteu un restabliment de la contrasenya, la vostra adreça IP s’inclourà al correu electrònic de restabliment.

Durant quant de temps conservem les seves dades

Si deixeu un comentari, el comentari i les seves metadades es conservaran indefinidament. Això és perquè puguem reconèixer i aprovar qualsevol comentari de seguiment automàticament en lloc de mantenir-los en una cua de moderació.

Per als usuaris que es registren al nostre lloc web (si n’hi ha), també emmagatzemem la informació personal que proporcionen en el seu perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o eliminar la seva informació personal en qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom d’usuari). Els administradors de llocs web també poden veure i editar aquesta informació.

Quins drets tens sobre les teves dades

Si teniu un compte en aquest lloc o heu deixat comentaris, podeu sol·licitar rebre un fitxer exportat de les dades personals que tenim sobre vosaltres, incloses les dades que ens heu proporcionat. També pot sol·licitar que esborrem qualsevol dada personal que tinguem sobre vostè. Això no inclou cap dada que estiguem obligats a conservar amb finalitats administratives, legals o de seguretat.

On enviem les seves dades

Els comentaris dels visitants es poden comprovar a través d’un servei automatitzat de detecció de correu brossa.